Ana içeriğe atla
Yangına Dayanıklı Cam

Yarı saydam yapılar, Rusya Federasyonu 123-FZ "Yangın Güvenliği Gereksinimleri Teknik Düzenlemeleri" Federal Yasası tarafından belirlenen yangına dayanıklılık gereksinimlerini karşılamak zorundadır. 

Многослойное пожаростойкое стекло

Standart cilalı cam, lamine cam (tripleks) ve çift camlı pencereler, yangın durumlarında sıcaklığın hızlı artışına karşı termal şok direncine sahip olmadıklarından dolayı genellikle 8-10 dakika içinde çatlayabilir. 

Yangına, dumana ve yanma ürünlerine karşı korunma amacıyla kullanılan iki tür yangına dayanıklı cam bulunnmaktadır 

 • Monolitik yangına dayanıklı cam

 • Yangına dayanıklı lamine cam

Monolitik yangına dayanıklı cam,  E15 - E60 alev geciktirici sınıflarda bütünlüğü koruma kriterlerini karşılayan, özel olarak temperli camdan oluşan monolitik bir camdır. Bü tür cam, yüksek sıcaklıklara maruz kaldığında bulanıklaşmaz veya genişlemez, formülde belirtilen süre boyunca bütünlüğünü korur. 

Yangına dayanıklı lamine cam, şeffaf, yüksek sıcaklığın etkisi altında genişleyen, ara katmanlara sahip bir lamine camdır. Yaklaşık 120°С'de bir yangın durumunda, bu camın katmanları fiziksel özelliklerini değiştirir ve camın bütünlüğünü ve ısı yalıtım kapasitesini korunmasına izin veren sert ve opak bir koruyucu yapıya dönüşür.

 • Camın bütünlüğünü koruyarak, alevin geçebileceği çatlak veya deliklerin oluşturmasını engeller. 

 • Camın ısı yalıtım kapasitesini koruyarak, ısının radyasonla korunan alana aktarılmasını önler. 

Yangına dayanıklı cam, bütünlüğünü koruma, termal radyasyonun sınırlandırılması veya tamamen önlenmesine göre 3 alev geciktirici sınıfa ayrılır 

Класс огнестойкости Е Е sınıfına giren camlar, bütünlüğünü korur, alevin, dumanın ve sıcak gazların (ısı radyasyonu hariç) belirli bir süre boyunca çatlaklar veya delikler oluşturmadan girmesini engeller.

Класс огнестойкости EWEW sınıfına giren camlar, bütünlüğünü korur ve termal radyasyonun (ısı transferinin) korunan alana girmesini engeller.

Класс огнестойкости EI EI sınıfa giren camlar, bütünlüğünü korur ve ısı radyasyonunun (ısı transferinin) korunan alana girmesini tamamen önler. Ateşin karşısındaki camın sıcaklığı, normal koşullar altında camın sıcaklığını 140 ° C'den (ortalama) veya 180 ° C'den (bir ölçüm noktasında) fazla olmamalıdır.

Her bir bileşinin yangına dayanıklılığı, bu bileşinin tüm değerlendirme kriterlerini karşılayabileceği süresi (dakika cinsinden) olarak belirlenir. Bu süreler en az 15 - 30 - 45 - 60 - 90 - 120 - 180 dakika olabilir.

Alev geciktirici sınır tanımlaması örnekleri aşağıdaki gibi verilebilir:

E 30 Cephe: yapı, 30 dakika süresince bütünlüğünü korur.

EIW 45 bölme duvarı: yapı, bütünlüğünü korur ve ısı radyasyonunun etkisini 45 dakika içinde önler.

Yangına dayanıklı cam, aşağıdaki işlevleri yerine getirir: 

 • İnsanların güvenliğini sağlar.

 • Bina altyapısını korur ve yangından kaynaklanan hasarları sınırlar.

 • Acil durumlarda itfaiye ekiplerinin daha kolay ulaşabilmesi sağlayarak güvenli tahliye sağlar.

Yangına dayanıklı camlar, diğer yangına dayanıklı malzemelerden farklı olarak, hem doğal ışık akışını sağlar hem de konforlu bir yaşam koşulu sunarken çeşitli tasarım çözümelerinin uygulanmasına imkan tanır.

Uygulanması:

Yangına dayanıklı camlar, bina yönetmeliklerine uygun olarak karşı yeterli düzeyde dayanıklılık sağladığı ve doğal ışık ve görünürlüğün önemli olduğu yerlerde kullanılmalı. Bu yerler arasında hastaneler, okullar, oteller ve restoranlar, mağazalar, alışveriş merkezleri, ofis binaları, endüstriyel binalar, depolar ve havaalanları bulunur. 

Yangına dayanıklı camın genel olarak kullanıldığı alanlar şunlardır:

 • Yangın kapılarının kısmen veya tamamen camla kaplanması;

 • Tahliye geçitlerinin camlanması ve alanların cam bölmeleriyle ayrılması;

 • Çatı ve zeminin camla kaplanması;

 • Cepheler, cam çatı sistemleri ve atriyumların camlanmasında;

 • Pencerelerin, yangının bir binadan diğerine sıçramasını önlemek amacıyla cephe boyunca yukarı doğru yayılmasını engellemek için camla kaplanması 

 
 

Monolitik yangına dayanıklı  cam

Farklı şekillerde yangına dayanıklı cam

Yangına dayanıklı çift cam (kaplamlı cam dahil)

 

Kullanılan camlar:

RCŞ A.Ş. ürün yelpazesinde AGC ve Pilkington tarafından üretilen yangına dayanıklı camlardan yapılmış çift cam üniteleri sunulmaktadır.

Üretici/ Marka

Cam türü

E sınıfı

EW sınıfı

EIW sınıfı

Süreç (dakikalar)

30

60

30

60

15

30

45

60

90

120

180

AGC Pyropane

temperli

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGC Pyrobelite

lamine

+

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

AGC Pyrobel

lamine

+ + + + + + + + + +  

Pilkington Pyroclear

temperli

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilkington Pyrodur

lamine

+

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

Pilkington Pyrostop

lamine + + + + + + + + + + +

 

Camın kalınlığı

Min. Ölçü

Max.Ölçü

7 - 52 mm

100 х 100 mm

2000 х 3000 mm

RCŞ, yangına dayanıklı camın işlenmesi için tüm teknolojik yeteneklere sahiptir:

 • İstenilen ebatlarda camın kesimi;

 • Çeşitli şekillerde cam imalatı (dikdörtgen, figürlü, yarıçap şekli);

 • Farklı cam türleriyle, dekoratif bir düzende, polisülfid veya silikon dolgu macunlarıyla çift cam ünitelerinin imalatı.

Şipariş verirken öneriler:

Temperli yangına dayanıklı cam siparişi verirken dikkate almanız gereken talimatlar:

Temperli cam ve temperli çift cam için uygulanan talimatlara benzerdir.

Yangına dayanıklı lamine camla çalışırken dikkate almanız gereken talimatlar:

 • Camın metal ile temas etmesine izin verilmemelidir;

 • Camın yapının içinde hareket etmesini sağlamak için her zaman bir boşluk bırakılmalıdır (0,5-1 mm);

 • Camın kenarlarına ve koruyucu şeritlere zarar verilmemelidir;

 • Sert ahşaptan yapılmış montaj blokları kullanılmalıdır (Shore sertliği A 75);

 • Köşe boşluğu 4-5 mm olarak bırakılmalıdır;

 • Yan boşluğu 4-5 mm olarak bırakılmalıdır;

 • Olukların derinliği en az 20 mm olmalıdır;

 • Korozif maddeler olan asitler ve organik çözelticilerle çalışırken, olukları kuru ve temiz tutulmalıdır

 • Cam kenarlarının su ile temas etmesine izin verilmemelidi;

 • Pencere açıtının camlanmasından hemen sonra nötr bir silikon dolgu macunu veya kuru bir conta uygulanmalıdır.

 • Cam, uzun süre boyunca -40 °C'nin altında veya 40 °C'nin üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakılmamalı veya ısı kaynaklarının yanına yerleştirilmemelidir. Güneş kontrol camı kullanarak camın ısınmasını önlemek mümkündür;

 • Camın kenarlarına nemin girmesine izin verilmemelidir. Nem oluşumunu engellemek için cam, havza sistemine sahip havalandırmalı çerçevelere monte edilmelidir;

 • Koruyucu şeritlerin hasar görmesine veya çıkarılmasına izin verilmez.

 • Cepheler için UV filtreli yangına dayanıklı camın kullanılması gerekir = PVB belirli Pyrobel tiplerinde 0,76 mm'lik bir film veya en az 33.2 mm'lik dış lamine çift cam ünitesi kullanılmalıdır:

veya 

 • Kalın cam ile yatay olarak dışarıya doğru camlandığında:

 • Paketlenmemiş cam, dik bir şekilde, hafif bir eğimle (6-10 °) konumlandırılmış ve tüm düzlemi arka duvarına 90° açıyla dayandırılarak depolanmaktadır:

 • Paketlenmiş veya paketlenmemiş camlar, güneş ışınlarından korunarak kuru ve iyi havalandırılan bir alanda saklanmalıdır.

​Yangına dayanıklı cam, belirtilen yangın önleme özelliklerini sağlayabilmesi için test edilmiş ve onaylanmış bir yapı malzemesi olmalıdır. Bu camlar, yangına dayanıklı çerçeve ile birlikte uzmanlar tarafından monte edilmelidir. Yangına dayanıklı camları monte eden bir cephe veya montaj şirketi, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından lisanslı olmalı ve tasarımını belirli bir cam türü kullanarak sertifikalandırmalıdır. Ayrıca, bu şirketler yangına dayanıklı engellerin tasarımı, montajı, onarımı ve bakımı konularında deneyimli olmalıdır.

Ürünlerin 123-FZ "Yangın Güvenliği Gereksinimleri Teknik Düzenlemeleri" standartlarına uygunluğu teyit eden sertifikaları sadece Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Denetim Faaliyetleri Departmanı tarafından akredite edilmiş test merkezleri vermektedir. 

1. RCŞ A.Ş, AGC ve Pilkington markalarının yangına dayanıklı cam üretimi lisansına sahip bir işlemcidir.

2. RÇŞ A.Ş tarafından işlenen her türlü yangına dayanıklı cam, AGC, Pilkington markaların uygunluk sertifikalarına sahiptir.

3. Üretim, ISO 9001:2015 uluslararası standardının kalite yönetim sistemine uygun olarak yapılmaktadır

 • AGC ve Pilkington markaların yangına dayanıklı cam işlemek için uygunluk sertifikalarına sahibiz

 • Yangına dayanıklı yarı saydam yapıların üretiminde geniş bir deneyime sahibiz.

 • Gereken şekil ve boyutta yangına dayanıklı cam tedarik etmekteyiz

 • Monolitik ve lamine yangına dayanıklı çift cam ünitelerinin yanı sıra enerji tasarruflu, güneş koruyucu ve çok işlevli diğer fonksiyonel camlar da üretmekteyiz