Ana içeriğe atla
Çift Camlar

Rus Cam Şirketi, dekorasyon amaçlı, enerji tasarruflu ve çok işlevli olan çeşitli cam türlerini kullanarak karmaşık geometrik şekilli, dijital baskılı, temperli, bombeli, lamine, yangına dayanaklı ve güneş kontrol camları gibi çift cam çözümleri sunmaktadır.

Çift cam, iki veya üç cam arasına yerleştirilen, aralarındaki boşluğun sızdırmaz ve kurutulmuş hava veya başka bir gazla doldurulmuş olduğu yalıtım özelliklerine sahip bir cam birimidir.

 

Çift camların üretiminde cilalı camın yanı sıra, ışık geçirgenliği, ışık yansıması, güneş faktörü, emisyon faktörü, ve renk gibi normal göstergelerden farklı kaplamalara sahip özel camlar kullanılmaktadır. 

Bina yönetmelikleri, cam güvenliği standartları ve cam tasarım şartnamelerine uygun olarak, RCŞ üretmli çift cam ünitelerde temperlenebilen, ısıya dayanaklı, lamine edilebilen ve özel yangına dayanıklı cam kullanılabilir. Camlar, müşterinin taleplerine göre bombe yapılabilir, boyanabilir ve üzerine görüntü eklenebilir.

Camların özellikleri ve kalınlığına bağlı olarak, camların miktarı, genişliği ve gaz bileşimi gibi faktörler, her bir cam nesnesinin amacına uygun olarak seçilir. Özel camlar ve bileşenler kullanılarak yapılan çift camlar, çeşitli önemli fonksiyonlara sahiptir. 

 • Isı tasarrufu;

 • Güneş kontrolü;

 • Fonksiyonellik;

 • Ses yalıtımı;

 • Güvenlik;

 • Yangına dayanıklılığı

 • Estetik fonksiyonu. 

RCŞ A.Ş'nin üretim tesisleri en son teknolojiye sahip LİSEC (Avusturya) çift cam üretm hatlarıyla donatılmıştır.

Çift cam türleri

Min. Ölçü

Max. Ölçü

Çeşitli camlardan  oluşan çift cam ünitleri:

M1 sınıfı cilalı cam

Enerji tasarruflu cam

Güneş kontrolü cam

Çok işlevli cam

180 х 350 mm

3210 х 6000 mm

Lamine (tripleks) cam

180 х 350 mm

3210 х 6000 mm

Temperli cam

Isı ile güçlendirilmiş cam

250 х 400 mm

4 mm – 1500 х 2500 mm

5 mm – 2000 х 3000 mm

6…19/12 mm – 3210 х 6000 mm

Bombeli temperli cam

1000 х 1000 mm

5…15 mm – 2440 х 4500 mm

Strürktürel cam

180 х 350 mm

3210 х 6000 mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÇŞ üretim hatları, standart dikdörtgen şekilli çift cam ünitelerinin yanı sıra farklı şekillerde çift cam üniteleri üretimini sağlarmaktadır.

Şipariş önerileri

Çift cam ünitesinin izin verilen boyutu, kullanılan camların sayısı, camların ısıl işlemiyle ilgili öneriler, kullanım sırasında maruz kalacağı aşağıdaki işletme yükleri tarafından belirlenmektedir:

1. Mekanik yükler

2. İklim yükleri

3. Termal şok

1. Cam üzerinde mekanik yükler, sert, keskin, ağır ve hafif nesnelerin yanı sıra ateşli silahlar veya mühimmat tarafından oluşan etkilerdir. Çift camların korunması için güvenli malzemeleri tercih edilir. 

2. Cam üzerinde iklim yükleri, bir yapıda cam kullanılarak oluşturulan cephe sistemine etki eden rüzgar hızı ve şiddeti, yağış hacmi, sıcaklık ve atmosfer basıncı, güneş ışını gibi dış iklim şartlarını ifade eder. 

İşletme sürecinde, cam ünitelerde tek yönlü iklim yükleri olarak rüzgar ve kar, iki yönlü iklim yükleri olarak ise atmosferik basınç ve hava sıcaklığındaki değişiklikler nedeniyle gerilimler meydana gelebilir. 

 

İşletme yüklerin etkisi:

   а)               б)              в)                                 г)

a) Çift cam ünitesinin imalatı

b) Tek odacıklı camların rüzgar ve kar gibi tek yönlü iklim yükleri  etkilenmesi

c) Tek odacıklı camların atmosferik basınç ve dış hava sıcaklığındaki değişiklikler gibi iki yönlü iklim yükleri etkilenmesi 

d) Çift camların iki yönlü etkilenmesi

Çift camlı ünitelerde, camlar arası havanın sıcaklığına bağlı olan gerilim durumu, üretim ve montaj aşamasından itibaren camın işetme sürecinde değişiklik göstermektedir. Camın formülasyonunun ve yapısının doğru seçimi, camın tahrip olmasını önlüyor. Camın yalnış formülasyonu ise, camın sızdırmazlığına zarar vererek tahribatına neden olabilir.

3. Termal Şok

Camın farklı bölümleri arasında önemli sıcaklık değişiklikleri olduğunda, termal şok nedeniyle camın zarar görmesi mümkündür. Cam, ısıtıldığında genişler ve sıcaklık tüm tabaka boyunca eşit olarak dağıldığında bir tehlikeli duruma yol açmaz. Ancak, camın bir kısmı soğuk kalırsa, ısıtılmış bölgelerin genişlemesini engeller. Bu da camda gerilim artışına neden olabilir, mekanik dayanıklılığını aşabilir. Bu tür bir risk varsa, cam sertleştirilmesi veya ısıya dayanıklı hale getirilmelidir.  

 
 1. Üretim sürecinin her aşamasında kapsamlı kalite kontrol sistemi uyugulanmaktadır

 • Malzemelerin ve bileşenlerin giriş kontrolü yapılmaktadır.

 • Üretimin her aşamasında operasyon kontrol sağlanmaktadır. 

 • Her partinin GOST 24866-99, GOST Р54175-2010'un gereklerine uygun olarak kabul denetimi uygulanmaktadır. 

 1. RCŞ A.Ş. tarafından üretilen çift cam üniteleri, GOST 24866-99, GOST Р 54175-2010 standartlarına uygun olarak üretilmektedir. Üretilen ürünlerin uygunluğu, ilgili Protokollerle doğrulanmıştır. 

 2. ISO 9001:2015 uluslararası standardına uygun olarak kalite sistemi sağlanmaktadır.

 3. "Sevzapstroysertifikatsiya" ve "İnşaat Kalitesi Merkezi" inşaat sektöründe bölgesel bağımsız sertifikasyon kuruluşları tarafından üretimin sürekli bağımsız kontrolü yapılmaktadır. 

 4. Ürünler, EN 1279 Avrupa kalite strandardına uygun olarak üretilmektedir. .

 5. Üretilen her bir ürünün kalitesini belgeleyen pasaport mevcuttur. 

 6. Müşterilerinin taleplerine uygun olarak ürün üzerinde ilave testler gerçekleştirmek mümkündür.

 

 • Herhangi bir boyutta, şekilde ve karmaşıklık düzeyinde çift cam üniteleri sunmaktayız. 

 • Ürünlerimiz, Avrupa kalite standartlarına uygun olarak üretilmektedir. 

 • Bireysel müşteri gereksinimlerine göre çift cam üniteleri tasarlamaktayız. 

 • Cam formülü seçimi konusunda müşterilerimize yardım göstermekteyiz.

 • Her bir ürünümüz için kalite garantisi sunmaktayız.